Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Upgrade, aktualizace a support

Služby, které Vám pomohou získat maximum z dodaného řešení, zajistí jeho hladký provoz a podpoří uživatele. Operativně pak můžete svůj projekt rozšiřovat za výhodnější ceny.

Přínosy využívání služby

 • Podpoříte své uživatele
 • Zajistíte si delší životnost svého webu
 • Větší odolnost vůči online hrozbám
 • Levnější rozvoj projektu

Rizika pri absenci péče

 • Neždímete systém na maximum
 • Systém morálně zastarává
 • Větší náchylnost k bezpečnostím incidentům
 • Rozvoj projektu je dražší

Životní cyklus projektů

Startem projektu to nekončí

Start projektu

Začátek implementace, design UI, kompletace obsahu, …

Spuštění projektu

Po cca 2-6 měsících vývoje.

První rok provozu

Podpora uživatelům a ad hoc ladění projektu dle real-life požadavků, které nepostihla úvodní vývojová část projektu - často drobné úpravy funkcí, modulů, obsahu.

Druhý rok provozu

Nasbírány zkušenosti a poznatky, potřeby z provozu - aplikaci je vhodné revidovat nastavení a toto případně optimalizovat. Často vznikne požadavek na komplexnější úpravu konkrétního modulu či jeho doplnění (a usnadnění tak práce obsluhy), podpora konkrétních procesů.

Třetí rok provozu

Nejpozději tento rok bude potřeba srovnat krok jádra aplikace s aktuálním vývojem - zabrání to výraznému zdražení údržby, usnadní (zlevní) další rozvoj a vyřeší zranitelnosti systému. (tento krok - velká aktualizace - upgrade - se pak realizuje nejdéle jednou za dva roky).

Čtvrtý rok provozu

V případě průběžné péče se tento rok realizuje strategická revize a úpravy webu/eshopu/aplikace.

V případě absence péče v předchozích letech je údržba i případný rozvoj nákladný.

Pátý rok provozu

V případě průběžné péče probíhá tento rok další větší technologická aktualizace (upgrade).

V případě absence péče v předchozích letech je další rozvoj nerentabilní a některé úkony údržby, aktualizací, upgrady již nejsou možné (resp. vysoce nerentabilní).

Šestý rok provozu

V případě průběžné péče aplikace/web běží dál, je možné jej okamžitě začít rozvíjet, doplňovat.

V případě absence péče v předchozích letech není již možný bezpečný provoz webu/aplikace.

Jaké jsou typy projektů?

A kam se řadíte s tím svým?

Malé a jednoúčelové…

… s jasně stanovenou a ukončenou dobou funkčnosti v krátkém čase - nepotřebují ani upgrade a v drtivé většině ani aktualizace.

Například informativní pozvánka na veletrh, výstavu - typicky microsite s minimem funkcí a více-méně statickým obsahem. Web bude během pár měsíců možné v podstatě vypnout.

S delší dobou používání…

… ale nestojí na nich core-byznys firmy je vhodné aktualizovat. Nicméně se počítá, že po uplynutí nějaké doby bude jejich provoz ukončen a/nebo se vybudují kompletně znovu.

Toto mohou být podpůrné microsite na konkrétní produkty, produktové řady, které se využijí pro kampaň nebo otestování publika.

Stavíte na nich své podnikání…

… projekty, na kterých stavíte své podnikání a jejich dlouhodobá funkčnost je pro vaše podnikání důležitá je nutné aktualizovat a ekonomicky výhodné i pravidelně upgradovat.

Tohle je váš hlavní web, e-shop, intranetová aplikace apod. určitě jej opečovávejte a investujte průběžně, než-li po x letech vydávat citelně větší obnos za celkovou náhradu.

FAQ

Co by jste měli znát a co by vám určitě nemělo uniknout

Aktualizace

Aktualizace (updates) a údržba představuje aktivní dohled aplikace, její drobné úpravy a optimalizace.

 • Opravy drobných chyb (bugfix).
 • Bezpečnostní záplaty (patche).
 • Změny a optimalizace nastavení apod.
 • Udržují aplikaci v chodu.
 • Mohou omezeným způsobem zlepšit výkon a bezpečnost.

 • Údržbu je vhodné provádět minimálně na měsíční bázi (dohled, logy, údržbové nástroje), aktualizace pak též několikrát do roka.
 • Údržba má i preventivní charakter, drobné aktualizace fungují převážně reaktivně.
 • Absence aktualizací prodražuje podporu. V řadě případů pak podpora nebude umět absenci údržby a aktualizace kompenzovat.

Například ukončení podpory major verze technologií, které její provoz na podkladovém serveru umožňují. Uživatelsky je pak z pohledu zákazníka nevděčné, že velmi často není součástí aktualizace pro uživatele viditelná změna ve vzhledu správy. Podobně jako nový olej v autě vám nijak viditelně nevylepší auto.

Tyto situace pak řeší komplexní upgrade celého systému.

Upgrade

Upgrade je instalace nové verze aplikace a řeší všechny výše uvedené problémy (ukončení podpory podpory technologií a s tím související bezpečnostní rizika, nefunkčnost apod).

 • Nové, vylepšené uživatelské rozhraní (UI).
 • Zjednodušené ovládání.
 • Velkorysejší limity pro práci.
 • Lepší podporu nových technologií a prohlížečů.
 • Podpora mobilních zařízení.
 • Zlepšení výkonu.
 • Nové funkce apod.

Nová aplikace je pak vždy postavena na novější technologii a prodlužuje tak život stávajícímu řešení více než pouhé minoritní aktualizace.

Upgrade stále ještě může zachovat původní, veřejný, vzhled aplikace. Bývá však v této fázi jednodušší upravit (zasáhnout) i do veřejné podoby webu, shopu, aplikace a řešit to takříkajíc “při jednom”.

Větší zásah do systému je vhodné provést nejdéle po dvou letech (srovnat tak krok). Při absenci pravidelného upgradu je po uplynutí delší doby výdaj vyšší. Absence pravidelných upgradů časem prodražuje jak údržbu tak podporu aplikace.

Pokud z péče o web vypustíme jak upgrady, tak i pravidelnou údržbu, přináší to jisté náklady v čase, omezení a rizika, které je dobré si pojmenovat:

 • V souvislosti s průběžně vznikajícími riziky a nově objevenými zranitelnostmi roste v čase riziko prolomení bezpečnosti aplikace s tím souvisejícími riziky.
 • Výrazně roste náročnost dodatečně prováděných úprav, některé nemusí být s delším časovým odstupem možné.
 • Aaplikace může mít pomalejší odezvy.

Support

Tento široký pojem asi lépe popíšeme tak, že si podporu rozlišíme na následující oblasti:

Pro laika zřejmě nejuchopitelnější forma - něco mi nefunguje/nevím - zavolám, podpora se mnou problém řeší.

Liší se od předchozí tím, že je určena například pro vaše IT oddělení (obecně zkušené, seniorní uživatele), kteří pak podporují své týmy.

Potřebuji vytvořit nový obsah pro svůj web, shop, napíšu, dodavatel vytvoří požadovaný obsah, nebo upraví stávající.

Výpadky, chyby systému apod., dostupnost aplikace či serveru, emailů, antispam apod.

Rádi s vámi probereme váš projekt.

Projektový manager
Lukáš Voplakal

+420 777 045 932
voplakal@uvm.cz

Dejte nám vědět o svém záměru

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů.

Prohlédněte si případové studie

Dodáváme úspěšná online řešení