Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Gaudeamus

Od roku 2017 realizujeme kompletní online i aplikační podporu pro největší evropský vzdělávací veletrh Gaudeamus. Během dlouhodobé a úspěšné spolupráce rozvíjíme celou řadu webových prezentací, interních systémů či speciálních mobilních aplikací pro studenty a pedagogy v Česku a na Slovensku.

 • Největší evropský veletrh vzdělávání
 • Desítky tisíc návštěvníků ročně
 • Web, aplikace, marketing

Cíle a výsledky

1 / 9
Nová struktura a obsahová část webu
Registrační formuláře pro studenty, školy, objednávky pro školy - on-line vč. responzivity
Splněno
2 / 9
Zlepšení vizuálního vjemu webu
Splněno
3 / 9
Rozšíření webu o sekci pro školy
Vlastní přístup a možné úpravy profilu
Splněno
4 / 9
Optimalizace administrativního rozhraní pro správu veletrhů
Splněno
5 / 9
Rozšíření o detailnější informace k fakultám a oborům
Splněno
6 / 9
Navýšení registrací on-line
100%
7 / 9
Rozšíření o další 2 veletrhy v roce 2020
Splněno
8 / 9
Aplikace PWA pro studenty, pedagogy
Splněno
9 / 9
Sekce pro on-line veletrhy
Splněno
Komplexní balíček služeb od tvorby po rozvoj obchodních činností

Integrované řešení

Komplexní balíček služeb od tvorby po rozvoj obchodních činností

Prověření rozsahu databáze a její zpracování proběhlo vstupní analýzou, abychom stanovili strukturu pro správu administračního rozhraní. Následně jsme připravili návrh struktury a obsahovou část, na kterou navázal grafický vizuál webu. Strukturu webu jsme se snažili sestavit tak, aby ji bylo možné v navigaci rozšiřovat o další veletrhy. Pro zahraniční studenty jsme vytvořili mutaci v anglickém jazyce v sice trochu omezenější formě, ale s dostačujícími informacemi s možností účasti na veletrzích v ČR a SK.  S rostoucím zájmem portál rozšiřujeme o aplikace pro snadnější přístup k informacím a o databáze škol. 

 • Analýza / zjištění potřeb 
  UX/UI, grafické návrhy, tvorba obsahu
  Tvorba webu
  Práce s DB škol, studentů a pedagogů
  Registrační systém
  Objednávkový systém a jeho správa 
  Rozvoj funkcionalit 
  Zabezpečená sekce pro pedagogy/školy
  Přehled objednávek a jejich správa
  PWA aplikace 
  Dohled a údržba
 • Návrhy řešení pro komunikaci se studenty, pedagogy 
  Administrativní rozhraní pro správu veletrhů
  Správa registrací a objednávek
  Rozvoj webu a aplikací 

Klíčové komponenty

S důrazem na UX

Firon CMS

Pro snadnou a intuitivní správu jsme nasadili systém Firon CMS. Výhodou je minimální doba potřebná pro zaškolení a editace přímo v prostředí, které pak vidí návštěvník stránky.

Databáze škol

Standardní moduly jsme rozšířili o modul databáze škol, který spravují jednak správci aplikace a obsahu i zabezpečenou sekci pro školy. Databáze škol je pravidelně aktualizovaný rozsáhlý katalog škol a fakult.

Registrace

Další specifikum projektu byly registrace subjektů –škol, studentů a pedagogů. Systém je navržen tak, aby správci veletrhu usnadňoval jeho pracovní režii a zároveň uživatelům umožnil vše řešit online.

Detail

Klíčovým rozšířením je modul pro správu samotných veletrhů, kde je možné managovat jak jeho popis a představení, tak i seznam vystavovatelů.

PWA

Společně se zákazníkem jsme se dohodli, že obsah webu zpřístupníme uživatelům i formou PWA aplikace, tedy aplikace, kterou je možné komfortně používat jako aplikaci v mobilu. Tato má specifický layout a funkce upravené právě pro mobilní zařízení.

Zabezpečená sekce pro pedagogy

Pro podporu zapojených pedagogů jsme připravili speciální sekci pro přehlednou práci s daty. Na míru potřebám této skupiny uživatelů jsme připravili uživatelsky přívětivé prostředí.

Firon Cloud

Součástí řešení je i rozšíření FironCloudu o mailové služby s možností spravovat jednotlivé mailboxy a jejich parametry.

Rádi s vámi probereme váš projekt.

Projektový manager
Lukáš Voplakal

+420 777 045 932
voplakal@uvm.cz

Dejte nám vědět o svém záměru

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů.

Prohlédněte si případové studie

Dodáváme úspěšná online řešení