Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kampaně

Chcete ze své značky vytěžit maximum a dosáhnout cílů? Pomůžeme Vám chytrou kombinací strategie, designu a technologií. Klienty oceňovaná řešení se silným zaměřením na výsledky a UX.

Měření, analýzy a průzkum

Poznáváme současný stav

Rozhodujeme se fakty nikoliv pocity

Nejefektivněji vynaložíte své peníze, pokud správně popíšeme výchozí situaci, současný stav, zpětnou vazbu zákazníků (jejich potřeby, problémy) a identifikujeme slabá místa současného konceptu komunikace. Všechna data potřebná pro vstupní studii (projekt) zjistíme pomocí analytických nástrojů, konzultacemi s Vámi, řízených průzkumů a dotazování stávajících i potenciálních zákazníků. Do svého online podnikání vkládáte nemalé investice, je dobré mít pro svá rozhodnutí i data a fakta.

Vstupní studie

Nápad a kam míříme

Popis celého projektu, cíle, záměry, očekávání

Zpracování projektu staví na datech zjištěných z měření, průzkumů a informací od vás. Připravíme pro vás nejen technické řešení (web, jeho podobu a funkce), ale především záměr, komu prodáváme, jak jej oslovíme (kde, jakou formou), jakým způsobem se rozdělí energie mezi online a offline komunikaci, jaké konkrétní kanály a media zvolíme. Následně navrhneme konkrétní formu sdělení a finálně jeho konkrétní podobu. Například pro online část kampaní může být finálním výstupem mediaplán s návrhem kreativy. Pokud se soustředíme výhradně na online, případně web, pak jsou výstupem jak wireframy, tak i návrh kreativy.

PPC kampaně

Investujte cíleně a měřitelně

Příprava, nastavení a vyhodnocení

PPC kampaně jsou téměř instantní nástroj pro doručování informací zákazníka. Zajistíme pro vás přípravu, nastavení i průběžnou správu kampaně, kde můžeme velmi přesně cílit, měřit výsledky, ladit rozpočet a diverzifikovat jej mezi jednotlivé cílové skupiny. PPC kampaně velmi často úzce navazují na váš web či e-shop. Zajistíme, aby byl adekvátně připraven a dotáhl kýžené konverze (finálně přesvědčil k nákupu, odeslání poptávky, dotazu, atp.).

Sociální sítě

Budování komunity a vztahu se zákazníkem

Správa sociálních sítí, kampaně

Prezence brandu na sociálních sítích a budování vztahu se zákazníkem je běh na dlouhou trať. Vyžaduje trpělivost, čas a systematickou práci. Pro naše zákazníky zajišťujeme správu profilu, přípravu obsahu (copy, vizuál, foto, video) i komunikaci s uživateli. Vše probíhá na základě stanoveného a pravidelně schvalovaného content-plánu, který má pak, stejně jako komunikace, daný schvalovací proces, dohodnutý tone-of-voice a případnou eskalaci.

SEO

Optimalizace pro vyhledávače

Jak být vidět ve vyhledávačích

Optimalizace pro vyhledávače je dlouhodobou investicí s velkou setrvačností. Na rozdíl od PPC kampaní, které fungují, jen když je platíte (ale zase fungují ihned). Naše aktivita se zaměřuje na dvě klíčové roviny. První je tzv. onpage optimalizace, kterou se snažíme na maximum integrovat již do procesu tvorby webových stránek a následně tvorby kvalitního obsahu. Druhou je externí optimalizace, která se soustředí zejména na linkbuilding - budování kvalitních odkazů.

Analýza konkurence

Poznejte své soupeře

Lépe propagujte své benefity

Analýza konkurence velmi úzce souvisí s úvodním měřením a průzkumy trhu. Snažíme se různými nástroji (online, ale i offline - například dotazováním) zjistit maximum informací, určit váš reálný positioning. Z těchto informací často zjišťujeme slabé stránky, které je potřeba řešit a hlavně určíme konkurenční výhody, které je možné komunikovat.

Rádi s vámi probereme váš projekt.

Projektový manager
Lukáš Voplakal

+420 777 045 932
voplakal@uvm.cz

Dejte nám vědět o svém záměru

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů.

Prohlédněte si případové studie

Dodáváme úspěšná online řešení