Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dr. Max intranet

Největší síť lékáren v ČR s působností v řadě zemích střední Evropy a obratem v miliardách Kč. Zhotovit pro drmax.cz intranet byla výzva a podařilo se. Systém poskytuje služby tisícům uživatelům na stovkách poboček. Pomáhá firmě informovat i zajišťovat provoz.

  • Intranet využívá tisíce zaměstnanců
  • Došlo ke zrychlení interních procesů
  • Výrazná inovace v interní komunikaci

Cíle a výsledky

1 / 4
Snížení informační zátěže
Splněno
2 / 4
Zajištění informovanosti napříč sítí poboček
Splněno
3 / 4
Integrace řešení do stávajícího IS s napojením na další systémy
Splněno
4 / 4
Vývoj a úprava modulů IS Firon na míru, které pomohou s řízením sítě poboček
Splněno
Maximální nasazení týmu

Integrované řešení

Začali jsme nasazením IS Firon s CMS modulem a postupně doplňovali specializované a na zakázku zhotovené moduly. Obsluhujeme tisíce lidí skrze spousty agend, které jsme z papírové či excelové podoby dostali do podoby informačního systému schopného sdílet informace, společně je vytvářet, spolupracovat nad nimi a vyhodnocovat je.

Tvorba

  • Analýzy a testování
  • UX/UI
  • Grafické návrhy
  • Rezervační systém
  • Specializované moduly intranetu
  • Intranet
  • Dohled a údržba

Pokročilá technika

S důrazem na UX

Napojení na interní informační systémy

IS Firon jsme napojili na interní informační systémy zajišťující výměnu informací a jednotné přihlášení uživatelů.

Intranet

Firon CMS zajišťuje publikaci informací a aktualit široké interní veřejnosti.

Moduly adaptací

Moduly adaptací umožňují udržovat nastavené standardy sítě poboček od samotného začátku provozu dané pobočky. Kontrolují a ověřují se vybrané kritické body adaptace. V systému se zároveň provádí hodnocení všech aktérů procesu.

Moduly plánování inventur a auditů

Modul plánuje lidské zdroje pro pokrytí procesu inventur a auditů napříč pobočkovou sítí rozptýlenou po celé republice.

Pokročilé nástroje vyhledávání

Pro vyhledávání napříč intranetem jsme nasadili flexibilní a výkonný elastic search.

Telefonní seznam a plány pater centrály

Jeden z nejdůležitějších modulů každého intranetu větší společnosti.

Stížnosti a reklamace

Pro sběr zpětné vazby do zákazníků a možnost flexibilně vyhodnocovat a řídit stížnosti jsme vytvořili modul stížností.

Rádi s vámi probereme váš projekt.

Projektový manager
Lukáš Voplakal

+420 777 045 932
voplakal@uvm.cz

Dejte nám vědět o svém záměru

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů.

Prohlédněte si případové studie

Dodáváme úspěšná online řešení